AUTORIUS - Edvardas Eismontas A. Venckus

Dr. Edvardas Eismontas A. Venckus - Šv. Kazimiero ordino vadovas - D. Magistras, fizikas ir muzikas, kompozitorius, lektorius, LBKS signataras, Pasaulinės Kosmohumanistinės tautų lygos (WCLN) prezidiumo narys. 

Kilęs iš senos aristokratų Eismontų - Venckų giminės, garsios nusipelnusiais tautai žmonėmis (J.Eismontas 1577-1610 m. - Vilniaus akademijos dėstytojas, mokslų daktaras; A.Eismontas 1727-1817 m. - trinitorių generalinis definitorius, ir kiti.

20 metų kurė gydomąją muziką terapijai. Projektų „RAMYBĖ IR VILTIS“, „OKEANAS“, „VIS VITALIS“, „MEILĖS SPALVOS“ autorius.

Populiarių dainų 50 metų - kelio vidurys“, Laiškas motinai“, Mylėkime žemę“ ir kt. autorius.

Ilgą laiką dirba akustinės fizikos mokslo, ypatingai garso analizės srityje. Mokslo srityje išradimų - Elektromagnetinių laukų nustatymas metodika EL - A1, sveikatos būklės diagnostika spektrografinės analizės programa SBSA, žmogaus gyvybinių funkcijų atstatymas, naudojant jo paties nuskaitytus ir apdorotus virpesius metodu ASK. Garso analize metodu GA – V1 ir kt. autorius.